MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.
www.magyarvizepito.hu
Cégtörténet
Tevékenységi körök
Műszaki felszereltség
Minőségbiztosítás és környezetvédelem
Elérhetőség
 2009. január 01-től megalakult a MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT. a jogelőd Éduviz Kft. és Épvizkör Kft.-k összevonása által.

A vállalkozás fő tevékenységként mélyépítési és vízépítési feladatokat lát el.

A jogelőd társaságok összevonásával a tulajdonosi kör a szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a meglévő és a jövőben tovább bővülő erőforrások jobb kihasználtságát kívánja biztosítani.
 


A Társaság célja olyan fejlesztések megvalósításában történő részvétel, melyek összhangban állnak a magyar nemzetgazdasági célokkal és a Magyarország felé támasztott Uniós elvárásokkal. Ennek keretében törekszik a mesterséges és erősen módosított vizek védelmére, javítására, helyreállítására, valamint a vizek legjobb rendelkezésre álló technikán alapuló szabályozásának biztosítására, illetve azok megfelelő ökológiai potenciáljának elérésére. A Társaság tevékenységi körében – a fentiek mellett – fontos szerepet képvisel a klímaváltozással összefüggésben az alternatív öntözési rendszerek meghonosítása és a meglévő kapacitások állagának megóvása és bővítése.

A Magyar Vízépítő Zrt. vezérigazgatósági irányítással, területi és szolgáltatási csoportok együttműködésével látja el a gazdasági, vállalkozási, kivitelezései, gépészeti és szolgáltatási feladatait.