Föld- és Kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Mellékág rehabilitációk során kiszáradt, feliszapolódott, feltöltődött holtágakat vonunk be a vízrendszerbe, a hullámterekben és a mentett oldali vízpótló rendszerben egyaránt. Jellemzően a Szigetköz térségében végeztünk ilyen jellegű munkákat.

Folyószabályozási és a hajózást elősegítő kotrási és kőműépítési (sarkantyúk, keresztgátak, vezetőművek) tevékenységünk az Észak-dunántúli régióban a nagy Duna térségét érinti. Emellett folyamatosan végzünk mederrekonstrukciós feladatokat a Balatonon, a Fertő-tó térségében valamint egyéb vízfolyásokon.

Egy évtizede fővállalkozóként építjük és megújítjuk a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötőt.

Vízépítési feladatok mellett nagy tömegű földmunkák elvégzésére is vállalkozunk. Jelentős referenciákkal rendelkezünk ezen a területen, így például a győri TESCO Hipermarket helyének iparszerűen megépített területfeltöltése és tereprendezése.

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.