Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Másod-, harmadfokú és rendkívüli készültség ellátására egyaránt felkészült, azonnal mozgósítható árvízvédelmi beavatkozó egységekkel rendelkezünk. A védekezésben részt vevő szakembereinket folyamatosan továbbképezzük a védelemmel kapcsolatos gyakorlati, valamint a készültségben nélkülözhetetlen kommunikációs és informatikai elmélet területén.

2001-ben rendkívüli, megfeszített munkával sikerült megvédeni Vásárosnaményt a Tivadar és Tarpa közötti szakaszon bekövetkezett gátszakítás okozta elöntéstől.

A 2002. évben a Dunán levonult rendkívüli árvíz során teljes körűen Társaságunk oldotta meg a felmerült logisztikai feladatokat. A szigetközi településeket közvetlenül fenyegető, valaha mért legmagasabb víz kordában tartása óriási erőfeszítéseket követelt. A Mosoni-Duna melletti, árvédelmi töltésekkel nem bevédett lakott területek megóvása hatalmas feladatot rótt szakembereinkre. A néhány nap alatt több kilométer hosszban kiépített gát számos otthont és lakóit mentette meg a víz pusztításától.

Az ilyen embert próbáló helyzetek megoldása csak a feladatspecifikus egységek gyors, célirányos mozgatásával és a gyakorlott szakemberek azonnali, határozott döntéseivel valósíthatók meg. Árvízvédekezési munkákhoz kapcsolódva végzünk logisztikai tevékenységet, vízi és közúti szállítást, szivattyúzási munkákat, tér- és vonalvilágítást üzemeltetünk. Szükség esetén szádlemezverési munkákat végzünk.

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.