Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat.

WATERMASTER CLASSIC II. típusú (“Vízipók” névre keresztelt) kotróhajónk különleges terepen (merülésénél sekélyebb vizeken) is képes mozogni, munkát végezni.

A gép orrán elhelyezkedő gémre többféle szerelék illeszthető (például: mélyásó kanál, gereblye, iszapmerő kanál, bontófej stb.), melyek egyedi, speciális feladatok végrehajtására is alkalmassá teszik. Ilyen munkáink többek között a Fertő-tó csatornáinak kotrása, Győrben a József Attila lakótelep egyik csapadékvíz tározó tavának rekonstukciós munkái, a nagyszentjánosi öntőzővízcsatorna rehabilitációs munkái, belvízcsatornák iszapolása, Vonyarcvashegyen iszapcsapdák kotrása, mederkialakítások kábelkeresztezéshez, előtérfeltöltések, a Rábca mederkorrekciós munkái, Hansági élőhelyek rekonstrukciója.

A töltés és vízfolyás keresztezés speciális ismereteket és eszközöket igényel. Társaságunk a régió valamennyi vízfolyásán végzett már ilyen jellegű munkákat víz, szennyvíz, gáz, optikai kábel és egyéb vezetékek átvezetésekor. Speciális gépeink alkalmasak nehezen megközelíthető helyeken – vízen, mocsáron, nádasban – való munkavégzésre.

Minden lehetséges esetben előnyben részesítjük a természetes anyagok alkalmazását, ugyanakkor előtérbe helyezzük a fejlett technológiák és korszerű anyagok felhasználását is (átereszek építése TUBOSIDER elemekből, rézsűvédelem kialakítása RENO matrac alkalmazásával). Készítünk rőzseműveket, gyeptéglázásokat, kőszórásokat, biológiai szűrőmezőket. Eddigi tevékenységeink során több száz vízmércét építettünk, újítottunk fel.

A hagyományos és modern munkamódszerek ötvözésével olyan megoldásokat alkalmazunk, melyek hosszútávon szolgálják a természet és a társadalom érdekeit.

Sajátos tevékenységeink közé tartoznak a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban megépített természetbe illeszkedő madármegfigyelők, valamint Gyirmóton – a Holtág rehabilitációja során – természetes anyagokból kialakított játszótér, de egyebek között vállalkozunk például teniszpálya építésre, mólók és strandok létesítésére is.

Az előzőekben felsorolt munkák sokszínűsége mutatja, hogy a Társaság kész megfelelni a kor elvárásainak.

Az ilyen embert próbáló helyzetek megoldása csak a feladatspecifikus egységek gyors, célirányos mozgatásával és a gyakorlott szakemberek azonnali, határozott döntéseivel valósíthatók meg. Árvízvédekezési munkákhoz kapcsolódva végzünk logisztikai tevékenységet, vízi és közúti szállítást, szivattyúzási munkákat, tér- és vonalvilágítást üzemeltetünk. Szükség esetén szádlemezverési munkákat végzünk.

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.