Cégtörténet

2009. január 01-től megalakult a MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT. a jogelőd Éduviz Kft. és Épvizkör Kft.-k összevonása által.
A vállalkozás fő tevékenységként mélyépítési és vízépítési feladatokat lát el.

A jogelőd társaságok összevonásával a tulajdonosi kör a szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a meglévő és a jövőben tovább bővülő erőforrások jobb kihasználtságát kívánja biztosítani.

A Társaság célja olyan fejlesztések megvalósításában történő részvétel, melyek összhangban állnak a magyar nemzetgazdasági célokkal és a Magyarország felé támasztott Uniós elvárásokkal.

Ennek keretében törekszik a mesterséges és erősen módosított vizek védelmére, javítására, helyreállítására, valamint a vizek legjobb rendelkezésre álló technikán alapuló szabályozásának biztosítására, illetve azok megfelelő ökológiai potenciáljának elérésére. A Társaság tevékenységi körében – a fentiek mellett – fontos szerepet képvisel a klímaváltozással összefüggésben az alternatív öntözési rendszerek meghonosítása és a meglévő kapacitások állagának megóvása és bővítése.

A Magyar Vízépítő Zrt. vezérigazgatósági irányítással, területi és szolgáltatási csoportok együttműködésével látja el a gazdasági, vállalkozási, kivitelezései, gépészeti és szolgáltatási feladatait.


Referenciáink

  • Tiszasüly tározó töltésépítési munkák 2012
  • Gyáli-patak rendezése 2012
  • Duna projekt – Tass-Szigetújfalu, Szigetújfalu-Csepel töltésfejlesztés 2013
  • Duna projekt – Váli-víz, Szentlászló-patak töltésfejlesztés 2013
  • Győr – árvízi védekezésben való részvétel – 2013
  • Visegrád – Árvízvédelmi fejlesztés – mobilgát építés 2014-2015 I. ütem
  • Nagymaros – árvízvédelmi mobilgát építése 2014
  • Kisvarsány – árvízvédelmi töltésépítés 2015
  • Ronyvazug – árvízvédelmi töltésépítés 2015
  • Zimány – ivóvízhálózat fejlesztése 2015

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.