Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

A térség szennyvíztisztítását elősegítve, az újrahasznosítást szem előtt tartva folyamatosan alakítunk ki szennyvíztisztító telepeket. Ilyen létesítményeket építettünk már Héderváron, Szanyban, Téten, Bezenyén is.

A Szigetközi vízpótló rendszer valamennyi vízszabályozó, vízkormányzó, árvízvédelmi és egyéb műtárgyait társaságunk építette és építi. Ezirányú tevékenységünk érinti továbbá a nagy Dunát, a Mosoni-Dunát, a Rábát és kapcsolódó mellék vízfolyásaikat, valamint kiterjed szinte az ország egész területére. Építünk és átépítünk zsilipeket, duzzasztókat, vízkivételi és vízkormányzó műveket. Ipari létesítmények építésénél speciális alapozási munkákat végzünk. Több állami, önkormányzati, mező-, és erdőgazdasági úton építünk hidat, átereszt.

2002-ben a rendkívüli dunai árvíz idején a szavai zsilip az árvízvédelmi töltés gyenge pontjának bizonyult. Mivel a szakasz az elsőrendű fővédvonal része, megerősítése azonnali intézkedést kívánt. A munkákat már az árvízvédekezés idején meg kellett kezdenünk. Első lépésként a régi műtárgy kiiktatásával a védképesség megtartására a töltésszakasz szádlemezes kiváltása történt. Ezután kezdődhetett meg a régi műtárgy bontása, majd az új, a műszaki elvárásoknak minden tekintetben megfelelő zsilip építése.

Közép-Európában elsőként egyedülállóan komplex zsilipet és hallépcsőt építettünk a Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer és az Öreg-Duna között. A denkpáli megcsapoló műtárgy egyike a felső-szigetközi ágrendszer vízkormányzó műtárgyainak, amely lehetővé teszi, hogy a felső mellékágrendszerek által igényelt vízmennyiség egy részét az Öreg-Dunába lehessen vezetni. A mellette kialakított hallépcső – az ágrendszer és az Öreg-Duna közti nagy szintkülönbség ellenére – a szabad mozgás lehetőségét biztosítja a halaknak.

A Nicki duzzasztómű konzorcium keretében történt felújítása során elbontásra kerültek az elöregedett, korszerűtlenné vált nyergesgátak mindhárom duzzasztónyílásban. A felújítás érintette az utófenék felújítását, az üzemi híd és a gépház vasbeton-szerkezetét.

Megerősítettük az alvízi és felvízi partvédő műveket is.

Magyarországon elsőként alkalmaztunk tömlősgátas elzárást a mű mindhárom nyílásában. A tömlősgát automatikus működtetéssel változtatja az elzárás magasságát a Rába változó vízhozamától függően és így biztosítja az üzemi, vagy ennél alacsonyabb vízszintet.

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.