Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Vízrendezési munkáink hozzájárulnak a kistérségek turisztikai fejlesztéséhez is. Több kistelepülésen alakítottunk ki jóléti ill. szabadidőtavakat tájrehabilitáció keretében – így többek között Máriakálnokon, Lipóton, Dunaremetén, Ásványrárón, Héderváron, Vámosszabadiban -, átformálva ezzel a falu megjelenését, valamint a falusi környezetről kialakult képet.

A Társaság tevékenységéhez szorosan kapcsolódóan végzi folyópartok burkolását, kövezését, a burkolt folyópartok felújítását, karbantartását.

Hogy a vízrendezési tevékenységünkhöz kapcsolódó sajátos feladatokat magas színvonalon és első osztályú minőségben tudjuk teljesíteni, eszközparkunkat és munkagépeinket folyamatosan bővítjük a végrehajtáshoz nélkülözhetetlen célgépek beszerzésével. A magas technikai színvonal, a feladatspecifikusan szervezett munkacsoportok, és a mögöttünk álló évtizedes tapasztalat a biztosítéka Társaságunk szilárd piaci pozíciójának és vezérfonala a további dinamikus fejlődésnek.

Budai alsó rakpart szélesítési munkái, (2008-2010) Kattintson a képekre a nagyobb méret megtekintéséhez.

Vízépítés

Az általunk elkészített sík- és dombvidéki vízrendezési művek biztosítják a lehulló csapadékvíz kártétel nélküli elvezetését, befogadóba juttatását.

Föld- és kőmunkák

Árvízvédelmi földműveket – töltéseket, depóniákat – építettünk és építünk a Dunán, a Mosoni-Dunán, a Rábán, a Tiszán és egyéb kisebb vízfolyásoknál, tavaknál.

Műtárgyépítés

A Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

Katasztrófaelhárítás

A Társaság megalakulása óta aktívan részt veszünk az árvízvédekezésekben az ország minden pontján.

Speciális tevékenységek

Különféle szádlemezekkel végzünk munkagödör körülhatárolási és ehhez kapcsolódó víztelenítési feladatokat. Alkalmazzuk még beépített, szűk munkagödrök falainak megtámasztásához is (Pápa, Elekthermax csarnok).

Közműépítés

Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).

Egyéb Tevékenységek

Útépítési, térburkolat építési munkáink elsősorban más jellegű mélyépítési munkáinkhoz kötődnek. Magasépítési létesítményeink szintén mélyépítési munkáinkhoz kapcsolódnak.